KURULUŞ 1994 ( 30 YIL )

Tarihçe

Köyümüz Sivas il merkezine 186  Akıncılar ilçe merkezine 21 km uzaklıktadır.

1520 tarihli köy ve nüfus bilgilerinde yörede bulunan feodal ağalar ve cemaatlerde DÜNDAR ismi geçmektedir , ancak bunun kişi ismimi cemaat ismimi olduğu belirtilmemiştir, ama yöreye yakın DÜNDARLU cemaati vardır. (Oğuz Türklerine mensup olan Dündarlu Cemaatı (o dönemlerde yörük grupları cemaat adı ile anılır ve dini manadaki cemaatten farklı olarak konar göçerlerin  topluluk ismi olarak bilinirdi))

KÖY KAYITLARI

1485   TT 37   1.Tahrir  de  sayfa  882 .Karahisar ı Şarki  Kazası   Abad ı Akşehir Nahiyesi Karye i Tündar Hasıl (gelir)  100  olarak kayıt bulunmaktadır.

1530 –  TT 387 NUMARALI  Tahrir Defteri (Defteri Hakanide)   387/ Sayfa: 587  (H. 937/ M.1530 )

Defter i muhasebe i Vilayet i Karaman  ve Rum- Karahisar ı şarki livası

Dündar  mz., Suşehri n., Karahisar-ı Şarki kz.,Karahisar-ı Şarki l., Rum vt.:

  1. mz. Mezra n. Nahiye kz. Kaza  :  lv: liva (il )   vt: vilayeti  

 

1570  ( Hicri.977) Tarihli kayıtlara göre Dündar Karye (köy) olarak kayıtlı  (hb.6 hc. 2 olmak üzere 8 nefer-i Müslim bulunmaktadır) 2 ay süre işleyen 1 değirmen 2 zemin ve 1 çayır kayıtlıdır.

1643 Avarız defterinde  Dündar karye si  kaydı  kaydı vardır.

DÜNDAR  isminin  anlamı:

– Eski Fars hükümdarı ,  Erkek Adı   (Dündar: Allah’a inanan, bağlanmış kişi anlamındadır.)

– Rüzgâr ve güneş almayan kuytu yer, siper. (Dulda-Dundar)

– Eski ordu düzeninde artçı birlik ,Arkayı gözeten, koruyan asker